• 0366 280 13 49
  • 0366 280 13 36  
  • tto@kastamonu.edu.tr

İnovatif Teknolojiler Ofisi; yaratıcı, inovatif, öncelikli ve kritik teknolojilerin (Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi, Dijital Sanayi Dönüşümü, Akıllı Şehir Uygulamaları, Sürdürülebilir ve Akıllı Ulaşım, Dijital Tarım, Endüstri 4.0, Enerji Verimliliği, Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları, Robotik Kodlama, STEM, Uzaktan Eğitim vb.) fen, mühendislik, sağlık ve sosyal bilim alanlarındaki problemlerin çözümünde kullanılmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur. İnovatif Teknolojiler Ofisi, takım çalışması, dönüşüm ve Ar-Ge kültürünü geliştirip destekleyerek yenilikçi ve katma değer üreten etki yaratmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, fikirden yaygın etkiye kadar tüm inovatif yaşam döngüsü boyunca gelişme aşamasındaki fikirlerin hızlandırılmasını, belirlenen problemlerin çözümü için farklı alanlardan öncelikli ve yenilikçi konularda çalışan akademisyenlerimizin ve sektör uzmanlarının katkılarının birleştirilmesini hedeflemektedir.

Belirlenen hedefler doğrultusunda İnovatif Teknolojiler Ofisi;

  • İnovatif, yaratıcı ve öncelikli teknolojilerin tanıtılması ve bu alanlardaki fikirlerin ortaya çıkmasında öncülük edilmesi,
  • Araştırmacıların yenilikçi ve öncelikli alanlarda fikir üretmeye, proje geliştirmeye teşvik edilmesi,
  • İnovatif teknolojiler ile ilgili olarak ofisten talep edilen tasarım ve geliştirme/güncelleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde tarafların buluşturularak taleplerin karşılanmasına aracılık edilmesi,
  • Sanayiye yönelik raporlanmış problemler için mentorluk sunulması, bu çalışmalardan proje ve işbirliği çıktılarının elde edilmesi,
  • İnovatif, yaratıcı ve öncelikli teknolojilerin tanımlanan problemlerin çözümünde kullanımını sağlama,
  • Yenilikçi ve öncelikli teknoloji konularında lisansüstü eğitimi teşvik etme,
  • İnovatif Teknoloji alanlarında, Sanal Beyin Fırtınası, festival ve eğitim programları gibi faaliyetlerin düzenlenmesinde öncülük etme faaliyetlerini yürütmektedir.

 

Ekip:

Doç. Dr. Abdulkadir KARACI

Doç. Dr. Oytun Emre SAKICI

Doç. Dr. Önder TOR

Dr. Öğr. Üyesi Erman ZURNACI

Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim AKYÜZ

Dr. Öğr. Üyesi Hakan ADA

Dr. Öğr. Üyesi Alper BULUT

Dr. Öğr. Üyesi Nejdet DEĞERMENCİ

Dr. Öğr. Üyesi Gül Aslı AKSU

Dr. Öğr. Üyesi Eray AKTEPE

Öğr. Gör. Gökçen GÖKGÖZ GEDİK

Arş. Gör. Öztürk Özdemir KANAT

Arş. Gör. Emre AKTÜRK