• 0366 280 13 49
  • 0366 280 13 36  
  • tto@kastamonu.edu.tr

usim

 

Modül 3-Üniversite Sanayi İşbirliği Faaliyetleri

Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezi (ÜSİM)’ nin temel amacı, üniversitedeki bilimsel potansiyelin ve araştırma sonuçlarının sanayiye aktarılarak ekonomik değere dönüştürülmesini sağlamak için araştırmacıları sanayi ile buluşturmak ve bölgedeki firmaları Ar-ge, inovasyon çalışmalarına yönlendirerek, üniversitedeki akademisyen ile sanayici arasında güvene dayalı, sürdürülebilir işbirliğini sağlamaktır.

Bu temel amaç kapsamında ÜSİM;

  1. Sanayi ile üniversite arasındaki etkileşimi sağlayarak ara yüz rolünü yürütmek,
  2. Ar-Ge projelerinde destek verilecek firmalarla ilgili araştırmacıların doğru olarak eşleşmesini sağlamak,
  3. Projelerin yürütülmesi esnasında gerekli olan koordinasyon hizmetlerini yürütmek,
  4. Gelen talepler doğrultusunda, sanayiciyi alanında uzman akademisyene yönlendirerek danışmanlık hizmeti almasını sağlamak,
  5. Yerinde ziyaretler yaparak sanayicilerinsorunlarını tespit edebilmek ve bu doğrultuda ihtiyaç analizi oluşturmak,
  6. Sanayikuruluşlarının Ar-Ge temelli çalışmalarını, uygun olan ulusal ve uluslararası hibe ve destek programlarına yönlendirmek ve bu minvalde proje geliştirmelerine yardımcı olmak,
  7. Akademisyenlerinsahip oldukları bilimsel bilgi birikimlerinin ve çalışmalarının ihtiyaç duyulan sektörlerin hizmetine sunulmasına, sektörde uygulanmasına ve ekonomik değere dönüştürülmesine rehberlik etmek gibi önemli görevler yürütmektedir.