• 0366 280 13 49
  • 0366 280 13 36  
  • tto@kastamonu.edu.tr

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı çeşitli kalkınma araçları ve mekanizmaları ile bölgesel ve yerel kalkınmanın gerçekleştirilmesi için yapılan çalışmalara destek sağlamaktadır. KUZKA bünyesinde sosyal kalkınmaya yönelik çalışmalar başlatılmış olup Bölgede bulunan paydaşlarımız tarafından da sosyal sorunların çözümlerine yönelik proje önerileri alınmakta ve bir Sosyal Proje Havuzu oluşturulmaktadır.

SOSYAL PROJE ÖN BİLGİ FORMU