• 0366 280 13 49
  • 0366 280 13 36  
  • tto@kastamonu.edu.tr

Yönetim Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Ahmet Hamdi TOPAL (Rektör)

Genel Müdür: Prof. Dr. Kasım YENİGÜN (TTO Koordinatörü)

Üye: Prof. Dr. Ömer KÜÇÜK (Rektör Yrd. - İhtisas koordinatörü)

Üye: Doç. Dr. Alperen KAYMAKÇI (Orman Fak)

Üye: Doç. Dr. Canan Tanrısever YİĞİT (Turizm Fak)

Üye: Doç. Dr. Yasemin Çelik ALTUNOĞLU (Mühendislik Fak)

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Erol TEKİN (İİBF)