1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

Karadeniz Havzası'nda Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2. Teklif Çağrısı Açıldı

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 Dönemi 2. proje teklifi sunma çağrısı açılmıştır. Orijinal başlığı "2nd Call for Proposals ENI CBC Joint Operational Programme BLACK SEA BASIN 2014-2020" olan çağrının genel amacı, sürdürülebilir büyüme ve ortak çevre koruma ile Karadeniz Havzası bölgelerindeki halkın refahını artırmak olarak tanımlanmıştır. Programın özel amaçları;

1. Karadeniz Havzasında iş ve girişimciliği teşvik etmek

2. Karadeniz Havzasında çevresel korumanın ve deniz çöpünün azaltılmasının koordinasyonunu teşvik etmek

olarak belirlenmiştir. Programın öncelikleri ise;

1.1. Turizm ve kültür sektörlerinde iş ve girişimciliği müşterek olarak teşvik etmek

1.2. Tarım ve bağlantılı sektörlerde sınır ötesi ticaret fırsatlarını ve modernleşmeyi artırmak

2.1. Ortak çevresel izlemeyi geliştirmek

2.2. Nehir ve deniz çöpünü azaltmak için ortak bilinçlendirme ve eylemleri teşvik etmek olarak ifade edilmektedir.

Program kapsamında proje yürütücüsü ya da proje ortağı olmak için;
Bölgesel veya gerekli olması halinde ulusal kamu makamlarından (ilçe meclisi, yerel meclis, belediye, bakanlık vb.), kamu hukuku tarafından yönetilen organlardan (üniversiteler ve eğitim kurumları, turizm ve bölgesel kalkınma ajansları, kültürel dernekler, arkeoloji dernekleri veya kurumları, doğa parkları veya korunan alanlar yönetim organları, araştırma enstitüleri vb.) ve kar amacı gütmeyen kuruluşlardan (dernekler, sendikalar, vakıflar, tarım, kırsal kalkınma, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği yerel eylem grupları vb.) biri olmak gerekmektedir. Proje başvurusu yapabilmek için, en az 3 uygun kuruluşun (en fazla kuruluş) ortaklaşa bir araya gelmesi ve bu ortaklığın en az 3 farklı katılımcı ülkeden (en az bir tanesi AB'ye üye ülkelerden ve en az bir tanesi CBC ülkelerinden) meydana gelmiş olması şartı aranmaktadır.

Proje bütçesinin %92'sinin hibe olarak desteklenebileceği program kapsamında önerilecek projelerin süresi en az 18 ay, en fazla 30 ay olabilecektir. Proje başvuruları bir elektronik izleme sistemi üzerinden çevrimiçi olarak yapılabilecek olup, başvuru alınma süreci 31 Ocak 2019 tarihinde saat 14:00'de (Romanya saati ile) son bulacaktır.

Program rehberi için tıklayınız.

Programa ilişkin elektronik izleme sistemi için tıklayınız.

T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığının programa ilişkin duyuru web sayfası için tıklayınız.

Proje ortağı aramak ve program hakkında daha fazla bilgi almak için Black Sea Cross Border Cooperation web sayfası için tıklayınız.