1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

IPA-II Projesi

Kastamonu Üniversitesi (Mühendislik Mimarlık Fakültesi. Orman Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi )  ve CUF arasında  Uygunluk,  Ar-Ge – İnovasyon, IPA II proje hazırlığı için çalışma grublarının oluşturulması ile ilgili toplantı  yapıldı.