1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

Prof. Dr. Kasım Yenigün, Üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü ve Kastamonu Teknokent Yönetici Şirketi Kurucusu Olarak Atandı

Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kasım Yenigün, Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü ve Kastamonu Teknokent Yöneticisi Şirketi Kurucusu olarak atandı.

Prof. Dr. Kasım Yenigün kimdir?

İTÜ İnşaat Fakültesinde, İnşaat Mühendisliği eğitimini 1991 yılında tamamladı. Yüksek lisansını Harran Üniversitesinde (1995), Doktorasını İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsünde (2001) tamamladı. 2012’de Doçentlik unvanını aldı. 2017 tarihinde Profesör kadrosuna atandı.

1990-1993 yılları arasında özel sektörde çeşitli firmalarda görev yaptı. 1993’ten 2019 tarihine kadar Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümünde Öğretim Üyesi olarak ve çeşitli akademik birimlerde idari görevler yaptı.

2017 yılından itibaren Şanlıurfa Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş. (Şanlıurfa Teknokent)’te Genel Müdürlük görevini yürüttü. Su Yönetimi, Sulama, Su Kaynakları Planlaması, Baraj Güvenliği, Risk Analizi, Tarihi Su Yapıları, Taşkın ve Kuraklık konusunda pek çok proje yürütmüş, müşavirliklerde bulunmuş olan Yenigün’ün, uzmanlık alanında yayınlanmış çok sayıda makalesi ve yurtiçi/yurtdışı toplantılarda sunulmuş bildirileri mevcuttur. Sosyal Girişimcilik, İnovasyon, Fikri Sınai Mülkiyet Hakları, İş Geliştirme, Dezavantajlı Gruplar ve Gençlerin İstihdamı gibi konularda birçok projeyi, UNDP gibi Uluslararası kuruluşlarla iş birliği içinde başarı ile sonuçlandırmıştır.

2019 yılı Eylül ayı itibariyle Kastamonu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümüne Öğretim Üyesi olarak atanan Prof. Dr. Kasım Yenigün, aynı zamanda KÜBİG Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü ve Kastamonu Teknokent Yönetici Şirketi Kurucu Müdürlüğünü de üstlenmiştir.