1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

Genel Bilgiler

 

G E N E L    B İ L G İ L E R

 

TTO, teknolojik fikir ve önerilerin, fikirden uygulamaya geçirilerek, toplum ve ülke yararı için, faydalı bir değer yaratma sistemidir.

 

Hedefler

 

  • Üniversite-sanayi işbirliği için eğitim ve tanıtım hizmetleri
  • Devletin verdiği destek programlarından yararlanmaya yönelik hizmetler
  • Proje geliştirme ve yönetim hizmetleri
  • Buluşların patent alımı, ticarileştirilmesi, fikri ve sinai hakların yönetimi ve lisanslama hizmetleri
  • Buluşun ticari değeri olan ürüne çevrilmesi, şirketleşme ve girişimcilik hizmetleri