1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

Genel Bilgiler

 

Genel Bilgiler

Teknoloji transferi, teknolojik fikir ve önerilerin, fikirden uygulamaya geçirilerek toplum ve ülke yararı için faydalı bir değer yaratma sistemidir.

Hedefler

  • Üniversite-Sanayi işbirliği için eğitim ve tanıtım hizmetleri
  • Devletin verdiği desteklere ilişkin programlarından yararlanmaya yönelik hizmetler
  • Proje geliştirme ve yönetim hizmetleri
  • Buluşların patent alımı, ticarileştirilmesi, fikri ve sınai hakların yönetimi ve lisanslama hizmetleri
  • Buluşların ticari değeri olan ürünlere çevrilmesi, şirketleşme ve girişimcilik hizmetleri